Γεωργική Προειδοποίηση για την καλλιέργεια της Ελιάς

Γεωργική Προειδοποίηση για την καλλιέργεια της Ελιάς

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτουγειονομικού Ελέγχου Βόλου εκδόθηκε νέα Γεωργική Προειδοποίηση για την καλλιέργεια της Ελιάς.

Σε αυτήν ενημερώνονται οι κοαλλιεργητές για τη προσοχή που πρέπει να επιδείξουν αυτή την περίοδο για τον μύκητα «Κυκλοκόνιο» όπως επίσης και για τα έντομα «Καλόκορις» και «Μαργαρόνια».

 Διαβάστε την Προειδοποίηση

Οι καλλιεργητές της Ελιάς μπορούν να απευθυνθούν στο κατάστημά μας για να τους δώσουμε αναλυτικές οδηγίες και κατευθύνσεις.

Καλλιεργώντας

Άρης ΠάντοςΠΕΟ Αθηνών - Χαλκίδας, Αυλώνας Αττικής, 19011

Τηλέφωνο επικοινωνίας

(2295) 0 42523

Email

info@kaliergontas.gr

Copyright 2020 kaliergontas.gr ©. All rights reserved.
with love by webprojectlab.com