Γεωργικά Εφόδια & Έργα πρασίνου-συντηρήσεις κήπων-λιπάσματα-γεωργικά φάρμακα-άρδευση-γεωργικά μηχανήματα-είδη κήπου-φυτώριο-Κατάστημα Καλλιεργώντας-Αυλώνας Αττικής
Λίπανση

Βασικές αρχές

Γιατί λιπαίνουμε;
Αρκεί μόνο η λίπανση;

Δύο . . . απλές ερωτήσεις που δεν είναι τελικά τόσο απλές.

Είναι γνωστό ότι με τη λίπανση επιδιώκουμε την ποιοτική και ποσοτική αύξηση της παραγωγής. Όμως δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η παραγωγή που θα επιτευχθεί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες με τους κυριότερους να είναι: η ποικιλία, το υποκείμενο, το μικροκλίμα, το έδαφος, η άρδευση, η λίπανση, το κλάδεμα και τέλος οι ασθένειες & οι εχθροί.

Αυτό που ισχύει για όλες τις καλλιέργειες είναι ότι η μέγιστη παραγωγή θα επιτευχθεί όταν όλοι οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται θα βρεθούν σε ένα σχετικά «άριστο» επίπεδο!

Τι λαμβάνουμε υπόψιν μας για την αποδοτικότητα της λίπανσης;

Αντίστοιχα με τους παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη της παραγωγής μας υπάρχουν και παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα της λίπανσης που παρέχουμε και αυτοί είναι:

Ποσότητα λιπάσματος

Θέτουμε ένα ρεαλιστικό στόχο υπολογίζοντας τη μέση παραγωγή των τελευταίων 10 χρόνων αφού φροντίσουμε να αφαιρέσουμε από αυτόν τον υπολογισμό τις εξαιρετικά «κακές χρονιές».

Αυτό το στοιχείο θα καθορίσει το στόχο μας για τον όγκο παραγωγής όπως επίσης και τις αναγκαίες ποσότητες λίπανσης προκειμένου να τον προσεγγίσουμε.

Ερχόμαστε σε επαφή με το Γεωπόνο που μας συμβουλεύει γιατί είναι πιθανό να μη ξέρουμε τις ακριβείς ανάγκες της κάθε καλλιέργειας.

Παράδειγμα:

Γνωρίζοντας πως για την παραγωγή 100 κιλών νωπού φιστικιού απομακρύνονται από το έδαφος:
– 3,2 κιλά άζωτο
– 0,35 κιλά φώσφορο
– 2,7 κιλά κάλιο

Υπολογίζουμε ότι για μια παραγωγή 750 κιλών ανά στρέμμα απομακρύνονται αντίστοιχα:
– 24 κιλά άζωτο
– 2,7 κιλά φώσφορος
– 20 κιλά κάλιο

Έχουμε λοιπόν ένα στοιχείο για την ποσότητα θρεπτικών στοιχείων που πρέπει να παρέχουμε προκειμένου η αναπλήρωση των θρεπτικών στοιχείων να είναι επαρκής.
Μπορούμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω διόρθωση των ποσοτήτων που θα χρειαστούν.

Για παράδειγμα στο άζωτο είναι συχνές οι απώλειες γι αυτό προσθέτουμε παραπάνω (20% στην περίπτωση της υδρολίπανσης).

Χρόνος λίπανσης

Η πλέον αποδοτική λογική είναι η λίπανση που παρέχουμε να κατανέμεται χρονικά στις περιόδους εκείνες που το φυτό παρουσιάζει τις μεγαλύτερες ανάγκες δηλαδή όταν το φυτό απορροφά έντονα θρεπτικά στοιχεία από το έδαφος και αυτό έχει να κάνει με το στάδιο ανάπτυξης.

Ειδικά για τα αζωτούχα λιπάσματα ισχύει ότι το άζωτο στο έδαφος είναι εξαιρετικά «κινητικό» και αν το παρέχουμε σε εποχή που το δέντρο δεν είναι σε θέση να τα απορροφήσει τότε το λίπασμα μπορεί να χαθεί από το χωράφι και να μην είναι διαθέσιμο όταν προκύψουν οι ανάγκες.

Ειδικά για το φώσφορο ισχύει το αντίθετο, είναι εξαιρετικά δυσκίνητος και γενικά μπορεί να δοθεί σε διάφορες χρονικές στιγμές ενώ το κάλιο διαφέρει καθώς γενικά η πρόσληψη του δεν είναι σταθερή και χρειάζεται και εδω η κατευθυντήρια συμβουλή του Γεωπόνου αν και δεν είναι τόσο κινητικό όσο το άζωτο.

Τρόπος λίπανσης

Θα πρέπει να γίνει ευρέως αποδεκτό ότι ο πλέον αποδοτικός και οικονομικός τρόπος λίπανσης είναι η υδρολίπανση και θα πρέπει να επιλέγεται στα κτήματα και καλλιέργειες που είναι αρδευόμενα.

Μπορεί κάλλιστα να συνδυαστεί με παροχή βασικής λίπανσης σε πληθώρα κατάλληλων μεθόδων αναλόγως την καλλιέργεια, την εποχή κτλ.

Στις δενδρώδεις καλλιέργειες, ακόμα κι αν δεν επιλέγεται η υδρολίπανση θα πρέπει τα λιπάσματα να τοποθετούνται κάτω από τους σταλάκτες ή/και να ενσωματώνονται στο έδαφος, να παρέχονται πριν από μία καλή βροχόπτωση κτλ.
Για να καταλάβουμε πόσο σημαντικός είναι ο συνδυασμός λίπανσης & εδαφικής υγρασίας (πχ νερό άρδευσης) ας πάρουμε για παράδειγμα το φώσφορο.

Όταν εφαρμόζεται στον αγρό δεν μετακινείται περισσότερο από 5 cm ανά έτος από το σημείο που τον ρίξαμε. Δηλαδή εάν δεν γίνει ενσωμάτωση του λιπάσματος δεν θα φτάσει ούτε μετά από 15 χρόνια σε βάθος 40-50 cm που βρίσκεται η ρίζα της φιστικιάς ακόμα κι αν το έχουμε ρίξει στο σωστό σημείο. Με την υδρολίπανση όμως φτάνει εύκολα σε μεγαλύτερα βάθη. Το κάλιο και ακόμη περισσότερο το άζωτο που μετακινείται εύκολα στο έδαφος απαιτούν σαφώς λιγότερη ποσότητα νερού.

Στις ξηρικές καλλιέργειες τα παραπάνω δεν είναι εφαρμόσιμα βέβαια όπως και σε πολλές αροτραίες. Σε αυτή τη περίπτωση ο παραγωγός είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένος να ακολουθήσει μέθοδο λίπανσης με κατάλληλα σύνθετα κοκκώδη λιπάσματα στο τέλος του χειμώνα. Ακόμα κι έτσι όμως η ενσωμάτωσή (πχ με καλλιεργητή ή παράλληλα με τη σπορά) τους είναι απαραίτητη και μειώνει τις απώλειες.

Τύπος λιπάσματος

Πλέον όλες οι εταιρείες έχουν μεγάλη γκάμα λιπασμάτων που καλύπτουν πολλές και διάφορες ανάγκες και χρήσεις.

Υπάρχουν και σύνθετα πλήρη λιπάσματα που προσφέρουν ευκολία και κάποιες φορές ταχύτητα αλλά και Ν-λιπάσματα, Ρ-λιπάσματα και Κ-λιπάσματα που προσφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια στις ποσότητες και ενίοτε μικρότερο κόστος.

Οι παραγωγοί έχουν στη διάθεσή τους λοιπόν πολλά εργαλεία και πολλές λύσεις για το επιθυμητό αποτέλεσμα και θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

– Το είδος του λιπάσματος καθορίζεται από τα στοιχεία τα οποία πρέπει να ρίξουμε στο κάθε στάδιο ανάπτυξης της φιστικιάς.

– Το είδος του λιπάσματος καθορίζεται και από τις χημικές ιδιότητες του εδάφους όπως αντίδραση του εδάφους, περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο κ.ά.

– Το είδος του λιπάσματος καθορίζεται από την τιμή ανά μονάδα θρεπτικών στοιχείων

– Δεν υπάρχουν διαφορές στην αποτελεσματικότητα της λίπανσης όταν συγκρίνουμε δύο λιπάσματα τα οποία έχουν την ίδια περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προτιμήσουμε το πιο φτηνό.

Η μέγιστη αποδοτικότητα στη λίπανση με το μικρότερο κόστος απαιτεί από εμάς να καθορίσουμε σωστά αυτούς τους τέσσερεις παράγοντες.

Γεωργικά Εφόδια & Έργα πρασίνου-συντηρήσεις κήπων-λιπάσματα-γεωργικά φάρμακα-άρδευση-γεωργικά μηχανήματα-είδη κήπου-φυτώριο-Κατάστημα Καλλιεργώντας-Αυλώνας Αττικής
Γεωργικά Εφόδια & Έργα πρασίνου-συντηρήσεις κήπων-λιπάσματα-γεωργικά φάρμακα-άρδευση-γεωργικά μηχανήματα-είδη κήπου-φυτώριο-Κατάστημα Καλλιεργώντας-Αυλώνας Αττικής
Πάντα δίπλα σας

Είμαστε στη διάθεση σας

Για όλα τα παραπάνω είμαστε σε θέση να καθοδηγήσουμε τους παραγωγούς σε εύστοχες και προσιτές λύσεις για τη λίπναση και τη θρέψη των καλλιεργειών τους

Στο κατάστημά μας υπάρχει πληθώρα επιλογών και δεν έχετε παρά να μας απευθύνετε τα
ερωτήματα και τις ανάγκες σας έτσι ώστε να επιλέξουμε μαζί αυτό που είναι καλύτερο για την
καλλιέργεια και το εισόδημά σας.